How A Central Bank Recently Used Its Gold Revaluation Account To Cover Losses

Source: How A Central Bank Recently Used Its Gold Revaluation Account To Cover Losses | ZeroHedge

“By selling and immediately buying back some of its gold reserves, the central bank of Curaçao and Saint Martin managed to use its gold revaluation account to offset losses in 2021.”

Eén van de funcies van goud is het vertrouwensanker, zegt DNB op haar eigen website. Het probleem is dat het spul zich grotendeels NIET in Nederlandse handen bevindt, en Nederland evenals andere (Europese) landen die heulen met de Angelsaksische vijand, zodoende gemakkelijk slachtoffer van chantage kunnen zijn. Misschien is het wel een van de oorzaken voor de slaafse Nederlandse en Europese houding ten opzichte van de Amerikaanse “vrinden”:

“Het goud van Nederland ligt op verschillende plekken opgeslagen. Een deel is te vinden in Nederland. Maar het meeste goud ligt in andere landen: de Verenigde Staten (VS), Canada en het Verenigd Koninkrijk (VK)… Uitgerekend daar...

Andersom is dat niet zo. Er bevindt zich geen Amerikaans goud op Nederlandse of Europese bodem, laten we zeggen als vertrouwensbasis tussen “gelijkwaardige partners” en “vrinden”, zoals men ons dat zo graag regelmatig wil laten weten… En zolang dit niet zo is… pom, pom, pom… -DGZ-