How can an innocent man be kept in prison for almost five years and indefinitely into the future like this?

How can an innocent man be kept in prison for almost five years and indefinitely into the future like this? What kind of justice system allows this?
What kind of justice system allows this?
Nogmaals voor de ongelovigen: het regime kent geen moraal, geen rechtsorde, geen rechtssysteem en geen rechtszekerheid, en zeker niet voor tegenstanders van het geldregime. Het regime is overal, bepaalt alles en het zit overal… zolang het zich kan voeden met geld… -DGZ-