How Central Planners Corrupted The World

Source: How Central Planners Corrupted The World | ZeroHedge

“For example, consumer price inflation is not rising prices. It’s declining money.  Because money, like gumballs and tennis shoes, is subject to supply and demand.  When the quantity of money goes up, the value of each money unit goes down.”

Vaak gebruikt men ook het woord “inflatie” in plaats van geldontwaarding. Dat laatste geeft namelijk preciezer aan waar het om gaat: ieders geld wordt constant minder waard, de koopkracht neemt voortdurend af. Deze geldontwaarding is onlosmakelijk met hun geldsysteem verbonden. Deze waarheid mag zo niet onder het volk gebracht worden… -DGZ-