Hugo de Jonge is bezig met nieuwe wet: ‘Hiermee gaan heel veel mensen hun eigen huis verliezen’

Source: Hugo de Jonge is bezig met nieuwe wet: ‘Hiermee gaan heel veel mensen hun eigen huis verliezen’

“Viruswaarheid-voorman Willem Engel zei het opvallend te vinden dat Hugo de Jonge eerst VWS had, daarmee alles heeft gesloopt, nu naar het volgende departement is gegaan, Volkshuisvesting, en daar weer de slooptaak heeft.”

Wij noemen in onze commentaren het slopen daarom steeds afbraakbeleid. Eerst de poppetjes op hun politieke plek “via plaatsing” en dan kan er gestart worden met volksvijandig afbraakbeleid dat in onze ogen ook positieve kanten kent: minder decadentie en het besef dat we leven in een gekochte illusionaire wereld die slechts tijdelijk kan functioneren. Het geld raakt na verloop van tijd op, of verliest sterk aan koopkracht.

Ook al zal het misschien niet zo’n vaart lopen. De ingeslagen richting wordt bevestigd. Het is een vervolg op onze eerdere commentaren waarin we verwezen naar komende onteigeningen, in welke vorm dan ook. Open kaart spelen doen overheden nooit. Steeds worden via omwegen en de propaganda-kanalen de nodige valse argumenten, leugens en verzonnen zondebokken de wereld ingetoeterd.

Het is tevens een vervolg op onze eerdere stelling dat al jarenlang aanvallen plaatsvinden op de zuilen van de westerse civilisatie. Eén van die zuilen is de bescherming van op legale wijze verworven bezit en eigendom. Er is bijna niets meer van over. De wolven in schaapskleren gaan grondig en doelgericht, maar vooral onopvallend, geniepig en in het verborgene te werk… -DGZ-