Hugo de Jonge: ‘We hebben dat als collectief niet goed gedaan’

Source: Hugo de Jonge: ‘We hebben dat als collectief niet goed gedaan’ | Video | Telegraaf.nl

Zoiets als “daar heb ik geen actieve herinnering aan”, maar dan anders. Ook hij kent, als vele anderen een minder volk-oplossing, maar die mag onder geen beding genoemd worden. Het gepriegel en gepruts op nationaal Nederlands niveau interessert ons eigenlijk niet zo. In grote lijnen zijn het steeds globale veranderingen die nagestreefd worden, zoals dit bericht uit 2011 verduidelijkt

Timmerfrans en anderen waren daar heel duidelijk over: “mij maken jullie samenleving kapot, wij importeren massaal mensen uit ander culturen en plaatsen ze midden in jullie monokulturele samenleving. Ons doel is een multikulturele en jullie heben daarover niets te vertellen, punt”. Om zoveel mogelijk effect te heben, worden al die niet-westerlingen met opzet niet in de elitaire “betere” wijken geplaatst, maar midden tussen het gewone volk. De massa is immers de uit te schakelen vijand… 

Ook Nederland dient in de huidige vorm, wat hem betreft, vernietigd te worden. Het regime zou bij een koerswijziging in een land meteen dreigen met stopzetten van subsidies uit de deels door de belastingbetalers gevulde EU-potten. De oplossing is namelijk niet woke, niet “vooruitstrevend”, niet conform HUN nieuwe gewilde kunstorde.

Het zal nu duidelijk zijn waarom Rutte en consorten als radertjes in het regime-netwerk niet wijken en geen oplossing willen presenteren voor zelfgemaakte problemen ten aanzien van massa-immigratie. Men doet weer alsof, maar ondertussen wordt alle Europese volkeren verraden door de eigen regeringen.

Het kan geen kwaad om er nog maar eens op te wijzen dat de huidige massa-immigratie moet leiden tot de GEWILDE vernietiging van de traditionele (sociale) orde. Nog steeds willen miljoenen Nederlanders niet zien in welke theater ze gedwongen zijn om mee te spelen. Immigratie afremmen mag niet van de echte bazen

“The Communist ideology is TO DESTROY YOUR SOCIAL ORDER. This has been their aim for 125 years and it has never changed; only the methods have changed a little.” Aleksandr Solzhenitsyn.

Gelet op het succes van hun afbraakbeleid hebben ze het dus als collectief, ook in het verleden, zeer goed gedaan. Het is immers de meesten nog niet opgevallen… -DGZ-