Ideologie in plaats van realisme…

De (gewilde) de-industrialisatie van Duitsland gaat in versneld tempo door. De gevolgen zullen te zijner tijd doordringen tot andere landen… -DGZ-