Illegaal vlogt en feest op kosten gemeente

Source: Illegaal vlogt en feest op kosten gemeente

Dergelijke uitwassen zijn alleen maar mogelijk dankzij “progressief” corrupt bestuur dat alle mogelijkheden van gratis geld voor alles en iedereen blijkbaar ongestrafd en ongecontroleerd tot het uiterste kan uitbuiten. Duidelijk is ook dat een ommekeer met dergelijke “democraten” onmogelijk is, waardoor er maar één oplossing mogelijk is. Land- en volksverraders eruit, de rest volgt dan vanzelf… -DGZ-