Illinois Law Forces Landlords To Rent To Illegals Or Face Civil Rights Violations 

Source: Illinois Law Forces Landlords To Rent To Illegals Or Face Civil Rights Violations | ZeroHedge

“Illinois Governor J.B. Pritzker signed SB 1817 into law, which mandates landlords must rent property to illegal immigrants. Democrats in this ultra-progressive crime-ridden state are under fire for prioritizing the needs of migrants over the needs of their constituents.” 

Wereldwijd dezelfde pogingen (en zelfs ten dele succesvol) om geïmporteerden zonder kennis, vaardigheden en werkverplichting te bevoordelen ten opzichte van de eigen bevolking. Volksverraad en volksvervuiling met het doel de reguliere logische orde te ondermijnen is dus niet beperkt tot Nederland of West-Europa.

Ons is een tijd bekend waarin er geen enkele vorm van bevoordeling en achterstelling bij anderen plaatsvond. Voor een huurwoning moest een werkgeversverklaring en een verklaring van regelmatige inkomsten UIT ARBEID worden overlegd. Die eenvoudige redelijke eis gold voor iedereen, ongeacht ras, huidskleur, afkomst, leeftijd, geslacht etc…

De werkelijke discriminatie en voorkeursbeleid werden door democraten later ingevoerd  en worden vandaag de dag nog massaal uitgevoerd onder welke noemer dan ook. Toen nam de installatie van de kunstorde een aanvang, die massale onevenwichtigheden, enorme scheefgroei, oftewel The Geat Distortion veroorzaakte, waardoor de wereld volledig op zijn kop werd gezet. Veel mensen nemen die chaos al niet meer waar omdat inkomens en welvaart tot ongekende hoogten zijn opgevoerd die blindheid voor de realiteit veroorzaakt. Er is voor hen geen enkele aanleiding om daar ook maar een seconde aandacht aan te besteden… -DGZ-