In de ban van het complot: ’Tunnels met kooien vol kinderen’

Source: In de ban van het complot: ’Tunnels met kooien vol kinderen’ | Binnenland | Telegraaf.nl

Over het algemeen is het zo dat hoe minder de officiële kanalen prijsgeven, des te groter de invloed van (aanhangers van) complottheorieën.

Door waarheden en feiten te verzwijgen en de ware bedoelingen voor het publiek te verbergen, waarvoor ze dan blijkbaar hun redenen denken te hebben, stimuleren ze mensen om dan maar noodgedwongen zelf een theorie te ontwikkelen. Die bal komt gewoon terug. Een stukje natuurlijke orde… Het enige verweer daartegen zijn verboden, verplichtingen en censuur… Hoe meer er “gebogen” moet worden, des te feller de reactie van het regime en daar zijn we momenteel getuige van.

Een dergelijke gang van zaken treffen we aan op alle mogelijke terreinen die het maatschappelijk leven betreffen en niet alleen de “tunnels met kooien vol kinderen”. Veel mensen voelen aan dat er veel zaken niet kloppen. Die zaken stroken niet met de aangeboren natuurlijke drijfveren van mensen, oftewel de basis van de natuurlijke orde, maar weten niet waar dat aan ligt. Het gevolg is dat de burger zich niet meer herkent in het gevoerde beleid.

De ware bedoelingen van het regime houdt men verborgen voor de massa: de natuurlijke orde moet vernietigd worden en vervangen door een kunstmatige. Daarvoor is het noodzakelijk dat er heel wat gebogen, verborgen en gelogen moet worden. Ga mensen niet vertellen dat het wereldwijd voor iedereen verplicht ingevoerde geldsysteem momenteel vernietigd wordt, dat Amerikanen zich breed maken op ons continent en elders ter wereld om het eigen belang te dienen, dat massa-importvervuiling van niet westerlingen een vernietigende werking heeft, dat socialisme en “gelijkheid” net zo desastreus zijn, dat Corona een leugen was en nog steeds is, dat er op meerdere terreinen een afbraakbeleid gevoerd wordt en dat we uiteindelijk allemaal gedwongen in HUN kunstwereld moeten leven die wij daarom beschouwen als één groot theater met politieke, mediale en economische acteurs die met de reële wereld niets meer van doen hebben: het is slechts gespeeld en daarom een illusie. HUN spel meespelen is taboe.

Het is beter dat wij dat allemaal niet weten en men daarom liever een grote boog maakt om voor het criminele regime onwelgevallige feiten en waarheden. Liegen moet… -DGZ-