In Moscow, Xi and Putin bury Pax Americana

Source: In Moscow, Xi and Putin bury Pax Americana

“It’s Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin that are now running the multilateral, multipolar show. Western exceptionalists may deploy their crybaby routines as much as they want: nothing will change the spectacular optics, and the underlying substance of this developing world order, especially for the Global South.”

Vrijwel zeker is dat beide leiders overeenkomsten sloten en dan met name op het gebied van de nieuwe orde, waaronder ook en vooral verstaan mag worden de financiële orde. Regelmatig besteedden we aandacht aan de opkomende landen die barsten van de grondstoffen die in waarde zullen stijgen naarmate de koopkracht van de voornamelijk westerse geldeenheden onvermijdelijk daalt. De macht van die Brics(+) landen neemt zienderogen toe en ze zullen een stempel gaan drukken op de nieuwe multipolaire orde van Xi en Poetin. Het westen verliest die slag

“Xi: “Now, there are changes that haven’t happened in 100 years. When we are together, we drive these changes.”

Putin: “I agree.” Xi: “Take care, dear friend.” Putin: “Have a safe trip.” Here’s to a new day dawning, from the lands of the Rising Sun to the Eurasian steppes.”… -DGZ-