Ineenstorting Turkse economie heeft potentie om NAVO uiteen te drijven

De ruzie tussen de VS en Turkije en de daarmee samenhangende ineenstorting van de Turkse economie heeft de potentie om de NAVO uiteen te drijven, de Europese Unie opnieuw op te zadelen met een stroom vluchtelingen, Turkije in de handen van Rusland en/of China te drijven en de Turken in Europa tegen het westen op te hitsen.

Source: Ineenstorting Turkse economie heeft potentie om NAVO uiteen te drijven

Onder meer de NAVO als de militaire tak van de globalisten staat toch al op het opheflijstje. Of dit conflict uiteindelijk zal leiden tot de nodige verdeeldheid zal moeten blijken. 

“Slachtoffer van dit alles: de Turkse bevolking.”

De bevolking is in de regel het slachtoffer. Militaire, economische of sociale onrust treft de bevolking altijd. In dit geval momenteel op economisch gebied via geldontwaarding en bijgevolg hogere prijzen. Vallen banken om, gaan bedrijven failliet, heeft de overheid meer geld nodig of kan niet meer aan haar verplichtingen voldoen, worden de gevolgen daarvan direct of indirect ook afgewenteld op de minst weerbaren zonder lobby… -DGZ-