Inflatie verspreidt zich als olievlek: ook prijzen voeding door het dak

Source: Inflatie verspreidt zich als olievlek: ook prijzen voeding door het dak | Financieel | Telegraaf.nl

De centrale banken hebben, nadat ze deze situatie zelf gecreëerd hebben, nu de taak om flink op de rem te gaan trappen door onder meer de rente te verhogen. Het gevolg zal zijn minder economische groei en zelfs een recessie die op de koop toe genomen moet worden om de exploderende geldontwaarding af te remmen. Dit keer moeten ze wel… -DGZ-