INFLATION – RECESSION – RISING RATES RATHER THAN LOWER RATEs

Source: INFLATION – RECESSION – RISING RATES RATHER THAN LOWER RATES | Armstrong Economics

“Food shortages will get MUCH worse into 2023, and we will see power failures this summer in different parts of the US and Europe. There are people in the Biden Administration who simply want to destroy as much as possible in the energy sector in hopes that the Republicans can do nothing if they take back control.”

Of dat de ware reden is van hun afbraakbeleid, laten we maar in het midden. Dit wanbeleid wordt niet alleen in de Verenigde Staten gevoerd, maar via hun “agenten” ook in Europa, waar ze er ook nog eens in geslaagd zijn om na Corona een oorlog uit te lokken. Zónder medewerking van de volksvijandige Europese democraten was ze dat niet gelukt…

Dát er sprake is van afbraak staat buiten kijf én dat uiteindelijk de burgers de negatieve gevolgen daarvan gaat ondervinden. En ze juichen het nog toe ook… -DGZ-