Inspecties slaan alarm: situatie kinderen in azc’s schrijnend

Source: Inspecties slaan alarm: situatie kinderen in azc’s schrijnend | RTL Nieuws

Weer een vermeend “schrijnende” situatie die kinderen zou betreffen. Telkens als er weer eens bepaalde doelen bereikt moeten worden, moet de ophef- en zieligheidstroef worden uitgespeeld. Blijkbaar wil het regime nóg meer aandacht voor vluchtelingen en asielzoekers.

Mocht u de stoute schoenen aantrekken en zelf een bezoek aan een AZC willen brengen om te controleren of die beweringen wel kloppen, wordt u op basis van artikel 461 wetboek van strafrecht, bij de ingang al meteen de toegang ontzegd. Niet in de keuken kijken…

“Situatie onhoudbaar”, “verschijnselen van ondervoeding” en “crisis” toeteren de propaganda-kanalen ons al van verre toe. Het is weer eens “crisis”, de wekker die elke twee dagen wel ergens afgaat om ons bij de les te houden.

“Het motto luidt dan ook: elke (zelfgemaakte) “crisis” is welkom! Het woord “crisis” komen we tegenwoordig niet zonder reden bijna elke tweede dag wel ergens tegen.”… -DGZ-