Is de democratische rechtsstaat echt ten dode opgeschreven?

Geerten Waling blogt elke dinsdag voor Elsevier Weekblad V In deze bijdrage buigt hij zich over de houdbaarheid van onze democratie

Source: Is de democratische rechtsstaat echt ten dode opgeschreven?

“Daarin durft een diverse groep auteurs te benoemen op welke vlakken rechtse partijen als de PVV een gevaar vormen voor de rechtsstaat…”

Op basis van deze opmerkelijke uitspraak is de rechtsstaat door de huidige machthebbers zonder toedoen van de hier bedoelde partijen al tot een relict uit het verleden verklaard… -DGZ-