Is there a deep state?… Use your common sense…

Vervang “Federal Agencies” door onder meer NCTV, MIVD en AIVD met kopstuk en topambtenaar Dick Schoof en soortgelijke consorten die het uiteindelijke beleid voor de politiek op de achtergrond panklaar voorbereiden

“Westerse landen worden nou eenmaal niet geregeerd door hun eigen regeringen. Met name NGO’s, de niet regerings organisaties, met mensen die door niemand gekozen zijn, worden veelal volgestopt met subsidies om ze de mogelijkheid te bieden te infiltreren op regeringsniveau. Zodoende worden democratische processen met onder de pet gehouden medeweten en medewerking van allerlei DE EIGEN BURGERS CONTROLERENDE “geheime diensten” systematisch de nek omgedraaid, maar steeds op een zodanige wijze dat het de massa niet opvalt.” – De tijd is nog niet rijp voor kritische vragen… het is nog niet gek genoeg…

Wellicht een van de belangrijkste wapens van elke realist is “Het Gezonde Verstand”… USE YOUR COMMON SENSE!… Dient het gevoerde beleid op termijn wel de eigen bevolking, of dient men eerder andere heren?

Oftewel zorgt men voor de binnenlandse veiligheid, wordt criminaliteit echt aangepakt, beschermt men de landgrenzen en houdt men het land zuiver, waakt men voor (regionale) overbevolking, maakt men zo min mogelijk schulden en betaalt men schulden ook terug, vermijdt men conflicten en oorlogen, is er aandacht voor de ware taak van de journalistiek, krijgen mensen die wél de belangen van de eigen bevolking voorop stellen (en uitdrukkelijk niet die van anderen) de mogelijkheden, alle medewerking en vrijheid om dat ook te doen?…

Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden is het NOODZAKELIJK dat alle afleidende en misleidende ballast en ruis die ons in opdracht van geldregime en nationale overheden door allerlei media naar binnen gegoten worden, VOLLEDIG genegeerd en uitgeschakeld worden.

Dát is de grote kunst en voor velen een schier onmogelijk opgave. De meeste mensen doen, ondanks de in voldoende mate aanwezige verstandelijke vermogens uit gemakzucht hun huiswerk niet!

De door het regime geïnstalleerde surrogaat-orde zorgt ervoor dat iedereen afgeleid, misleid, omgekocht maar daardoor wel tevreden gehouden word en niemand moeilijke vragen stelt. Geld uitgeven dat er niet is of niet eerder verdiend werd, is de lucratieve regime-sport die pas goed op gang kwam sinds 1971, toen de omslag het verval, de neergang en de verloedering inluidde.

“Sinds 1971 ging het imperium al over in de neergaande fase van financiële expansie waarin de kapitalisten zich zijn gaan toeleggen op bankieren, speculatie en andere NIET-PRODUCTIEVE activiteiten.”

Niemand klaagde… Gratis geld is mooi, tenzij er tekorten gaan optreden. Dan komt het prijskaartje…

De tijdelijke en gekochte materialistische welvaart, gefinancierd met geprint en geleend geld (schulden) is bepalend … maar nu komt aan het eind van die schijngeld-cyclus ook een eind aan de schijnwereld met de daarbij behorende schijndemocratie… 

Niet voor niets installeerde het regime in de wereld die alleen voor ons geldt, een ware surrogaat-orde die juist bulkt van die afleidende RUIS… -DGZ-