Is Trump geniaal of geniaal? | E.J. Bron

Bron: Is Trump geniaal of geniaal? | E.J. Bron

“Ja, en wat betekent dit geheel voor het Westen en voor de moslims in de VS, Europa en Duitsland. De moslims zullen zich in de diaspora meer polariseren, extreem radicaliseren en hier hun interne, dus islamitisch-islamitische conflicten (soennieten tegen sjiieten) uitdragen. Op dat moment zal de rechtsstaat eindelijk actief worden en zullen de linksen niets meer te melden hebben.”

Hier dringt men door tot de kern van de zaak. De moslims moeten geprikkeld worden om actiever te worden en de aanval te zoeken. Deze “korte lontjes” zijn in feite gemakkelijk te manipuleren en te mobiliseren. Het hier geschetste scenario komt overeen met onze verwachtingen. Lees nog maar eens het hoofdstukje “wat eraan komt” op deze site. 

De auteur van het artikel gaat niet verder dan de aanval op “links”. Wij gaan een stap verder en houden vast aan de stelling dat de socialistische democratie die op linkse krachten drijft, uitgeroeid zal gaan worden, moslims uit Europa verdreven worden én de noodzakelijke militaire component aan de acties zal moeten worden toegevoegd. Een systeemomslag móet met geweld en veel bloedvergieten gepaard gaan. Er is geen andere oplossing.

Toevoeging: het artikel wekt de indruk dat alleen Trump een (geniaal) spel speelt. Het scenario wordt echter geschreven door anderen. Trump is slechts een uitvoerende, terwijl de leiders van op zijn minst Rusland en China op de hoogte zijn, én achter de schermen samenwerken. Schermutselingen tussen die landen onderling halen de krant, maar spelen in dit spel geen rol van betekenis. Hooguit de bijrol van rookgordijn. Oorlogen en conflicten breken steeds uit in hun satellietstaten, nooit tussen de grote landen onderling. Tevens mag u ervan uitgaan dat zelfs regeringsleiders in West-Europa niet op de hoogte zijn van de ware bedoelingen. Dat mogen ze ook niet. Ze zouden immers bijtijds kunnen vluchten… -DGZ-