Ist Angela Merkel eine Patriotin? Eine These zur Lösung eines Rätsels

Nicht nur in Deutschland oder Europa – für die ganze Welt ist das Verhalten der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Rätsel. Ganz gleich ob man ein Gegner oder Befürworter ist.

Source: Ist Angela Merkel eine Patriotin? Eine These zur Lösung eines Rätsels

Naar onze mening een bingo!-artikel…

We schreven het onderstaande in het hoofdstuk Wat eraan komt… (vervolg):

“Zodra dergelijke ingrijpende veranderingen voor onze ogen plaatsvinden, is dit vrijwel altijd een alarmsignaal en is het zaak nooit enige waarde te hechten aan de officieel verkondigde argumenten, maar te blijven speuren naar de ware (achter)gronden. Die afbraak moet dan leiden tot het ontsnappen aan de wurggreep van de elitaire bankiers, de mondiaal agerende conglomeraten, wereldconcerns en de huidige socialistische democratie, die wordt gezien als de toegangsdeur tot een links-communistische Marxistische dictatuur. Zonder voorafgaande afbraak kan er nou eenmaal geen gezonde wederopbouw plaatsvinden.”

In onze commentaren concludeerden we dat er sprake is van een opzettelijk in gang gezet afbraakproces. Ook de auteur van dit artikel in Compact oppert die mening en houdt sterk rekening met het feit dat Merkel drommels goed weet, op welke manier de aanhangers van de Nieuwe Wereld Orde, die ons de “nieuwe normen en waarden” brachten, te werk gaan, wat ze teweeg brachten én dat hun almachtige en alles controlerende systemen ten val gebracht moeten worden. De tactiek is dat Merkel&Co precies doen wat de globalisten van alle Westerse regeringen verlangden. Er is één groot verschil met de tot nu toe gehanteerde salami-tactiek die langer zou moeten duren om sluipend en zonder noemenswaardig protest, de nodige veranderingen ten voordele van de heersende elite´s te bewerkstelligen, zoals dat tientallen jaren lang gebeurde vanaf pakweg einde tweede wereldoorlog tot zo´n 2015. Wat de heersende klasse absoluut niet verdraagt is onrust onder de bevolking, protest en effectief verzet tegen hun beleid en wereldbeeld. Door bewust het tempo van dat afbraakproces te verhogen, lokt men in Duitsland en in midden en oost-Europa verzet en weerstand bij zowel regeringen als ook de bevolking uit en creëert men als het ware een ontwaakproces, gericht verzet en wellicht ook de wederopstanding van de”Furor Teutonicus”. Een ontwikkeling die nooit had plaatsgevonden als men de wereldcriminelen hun plannen, zoals in het verleden, in alle rust had laten uitvoeren… -DGZ-