It’s not about NATO… they said…

Oh yes…it’s all about NATO…It always is…

“The biggest threat to the world is NATO…NATO exists to solve the problems createst by NATO’sexistene… NATO is a militairy alliance that feeds on war. To justify its existence, NATO constantly needs external enemies and conflicts.”

Het is de werkwijze van het westen dat noodzakelijk geachte wereldhervormingen die in haar voordeel dienen te functioneren, wil doorvoeren. Verkleed als een defensief ingestelde militaire verdragsorganisatie, provoceert het een vermeende tegenstander tot op het bot, die dan na een VERDEDIGENDE actie, door de NAVO agressief en aanvallend kan worden beantwoord. Het is hun typische oorlogsprocedure. Ze deden het altijd zo en ze doen het nu ook zo…

Dat de NAVO oorlog zou moeten voeren met Rusland was al tientallen jaren geleden in de westerse achterkamertjes besloten. Men wist toen al dat wanneer HUN geldsysteem, op basis waarvan men als imperium de wereldmacht ontleende zou ondergaan, Rusland de tegenstander zou gaan worden, en dát HUN systemen zouden collaberen was toen ook al bekend…

BEGIN ROFFEL…

  • En dát is de verbinding die de meesten ontgaat en ook MÓET ontgaan: het einde van HUN geldcyclus, daarmee HUN overmacht en HUN imperialistische wereldmacht betekent altijd oorlog, die de hoeders van dat geldsysteem daarom moeten PROVOCEREN!!
  • Zij beslissen immers wanneer de hete fase van die oorlog moet gaan starten, afhankelijk van de fase waarin HUN aftakelend geldsysteem zich bevindt.
  • De nu komende wereldhervorming III van de “moderne” tijd is noodzakelijk geworden doordat de eindfase van HUN geldcyclus in zicht is.
  • Wat in het heetst van de (propaganda)strijd MÓET ondergaan is de vaststelling dat het regime de wereldbevolking opzadelt met een NIET DUURZAAM en dus EINDIGEND geldsysteem met als gevolg op termijn volledig vermogensverlies.
  • Díe waarheid MÓET voor de massa verborgen blijven. De massa mag niet weten dat men met medewerking van alle rondlopende democraten bewust, willens en wetens een EINDIGEND ongedekt geldsysteem installeert, stimuleert en in stand houdt… tót dat systeem is uitgemolken en men het stilzwijgend gaat afbreken en vernietigen…
  • Het spreekt voor zich dat men voor de in standhouding van HUN kunst-structuren het volk langdurig moet beliegen en bedriegen, de logische orde moet uitwissen en een oppermachtig propaganda-wapen financiert en tegen het eigen volk inzet.
  • Alleen met ongedekt nepgeld is men namelijk in staat om alles in iedereen te kopen en om te kopen zoals men dat de laatste tientallen jaren heeft kunnen klaarspelen en HUN nieuwe “normale” kunstwereld naar HUN hand heeft kunnen zetten.
  • De volgende nieuwe in het voordeel van het regime te functioneren geldcyclus eindigt namelijk ook weer. Mag u allemaal niet weten en daarom mogen we allemaal op de eerste rang van hun theater plaatsnemen dat bulkt van de leugens, grootschalig en langdurig volksbedrog, onechtheden en kunstconstructies…

EINDE ROFFEL…

“Russia has said it will not allow Ukraine to join NATO; Russia has also called unacceptable the deployment of instructors from among the Americans, British and Poles in Ukraine to create an effective Ukrainian army. Why? Because it actually makes Ukraine a member of NATO. Accordingly, Russia stated that this was unacceptable. It turns out that Russia has entered into a preventive war, that is, in fact, it has waged and is waging a defensive war.Emmanuel Todd: Now this is a conflict between the US and Russia

De Amerikaanse (=NAVO) weigering om verder op te rukken naar de Russische grens, én door de overwegend Russische en Russisch sprekende bevolking in de oostelijke gebieden in de Oekraine jarenlang provocerend aan te laten vallen, deed Rusland besluiten om via EEN VERDEDIGENDE ACIE bijtijds in te grijpen. In onze ogen volledig terecht. Bovendien mag het “vrije westen” blij zijn dat de Russen zoveel geduld opbrengen… Om de massa op de westerse speelhelft te slepen waarschuwt men dan tactisch en vooraf al voor een Russische aanval, wetende dat men de Russen bewust provoceert om in actie te komen. 

Zoals Emmanuel Todd stelt, wás de Oekraïne via de westerse inmenging de facto al een NAVO-land geworden. Alle westerse propagaganda-kanalen laten de voorgeschiedenis bewust weg om Rusland tot zondebok te kunnen verklaren. De geschiedenis wordt via weglating nu al HERschreven. Er zou geen oorlog zijn als men die niet zou willen en er bestaan documenten waaruit blijkt dat de Russen gelijk hebben. De afspraken behelzen onder meer de garantie dat er geen verder uitbreiding en verlegging van NAVO-troepen in oostelijke richting zou plaatsvinden.

Het is de westerse standaard-procedure die steeds baseert op afleiding, misleiding en zware (oorlogs)propaganda. Wat ons zo allemaal door de media naar binnen gegoten wordt, kunnen we met een gerust hart voor het grootste gedeelte als niet ter zake doende ruis en dus propganda beoordelen en dus negeren. We richten liever onze aandacht op de wél belangrijke aangelegenheden die daarom niet ter sprake (mogen) komen… -DGZ-