’Jacht Abramovich op eerste dag oorlog van eigenaar gewisseld, ligt in Vlissingen

Source: ’Jacht Abramovich op eerste dag oorlog van eigenaar gewisseld, ligt in Vlissingen’ | Binnenland | Telegraaf.nl

Het vermogen van een ander land bevriezen en misschien zelfs in beslag nemen, blijft absoluut taboe. Op deze manier hebben westerse landen bewezen geen rechtsstaten meer te zijn. Dat recht hebben ze nu definitief verspeeld. 

Daarenboven neemt men “zomaar” privévermogen van mensen in beslag, enkel en alleen op basis van hun nationaliteit, zoals tientallen jaren geleden “iemand” rijke Joden onteigende. Niemand van die mensen werden destijds en nu ergens van beschuldigd en van niemand werd bewezen dat die rijkdom of dat vermogen onrechtmatig verworven was. 

Stel je voor dat huizen, vermogens en jachten van Amerikanen wereldwijd in beslag zouden worden genomen omdat hun president een illegale oorlog in ……… (vul maar in, voorbeelden genoeg) zou voeren…

Regeringen die denken het recht te bezitten om buitenlanders zonder reden hun vermogen af te pakken, en zodoende alle democratische principes met voeten treden, hebben niet meer het recht zichzelf democratisch te noemen, maar het past wel bij onze voorspelling en de ondertitel van DGZ dat de democratie zal eindigen en inmiddels beëindigd is. De volgende keer zijn het misschien niet alleen maar rijke buitenlanders…

Dat het grootste deel van de bevolking via propaganda weer de staatsmening aanhangt, al die westerse symbool-politieke sancties glimlachend en vol leedvermaak goedkeurt, en vanaf nu alleen nog maar blauw-geel wc-papier gebruikt, doet daar niets aan af. Dat hun eigen onteigeningsfase via geldontwaarding gestart is, hebben ze niet in de gaten… -DGZ-