“Jauchegrube der politischen Voreingenommenheit”: USA treten aus dem UN-Menschenrechtsrat aus

Die USA treten aus dem UN-Menschenrechtsrat aus. Das gab die US-Botschafterin bei den UN, Nikki Haley, am Dienstag bekannt. Der Schritt hatte sich zuvor bereits angekündigt.

Source: “Jauchegrube der politischen Voreingenommenheit”: USA treten aus dem UN-Menschenrechtsrat aus

De genoemde argumenten met betrekking tot een anti-Israëlische houding doen we af als schijnargumenten. In feite opent men wederom de aanval op de in het voordeel van de globalisten werkende “mensenrechten”, waardoor en op basis waarvan de laatste tientallen jaren de nodige maatregelen op globaal niveau erdoor gedrukt zijn ten nadele van de eigen bevolking. Het vluchtelingen-fabeltje is een prominent en recent voorbeeld… -DGZ-