“…je moet de overheid steeds wantrouwen…”

Voor ons geen verrassing. Het globale stelsel aan allerlei op kunstmatige wijze geïnstalleerde systemen, wordt bij elkaar gehouden door leugens en bedrog. Met man en macht zal men via de propaganda-kanalen steeds hun gelijk proberen te halen en het volksbelang ondergeschikt maken aan andere belangen. Het strooien met ongedekt geld is een prachtig argument en hulpmiddel om de mensen te laten geloven in het sprookje dat de overheid steeds de kant van het volk zou kiezen.

In werkelijkheid zitten alle overheden aan de ander kant van de tafel. Ze móeten de belangen van het geldregime dienen en het doen lijken alsof men het volksbelang zou dienen. Voor dit dwaalspoor hebben ze een afleidend theater nodig waar we allemaal op de eerste rang moeten zitten. Wij hebben de cirustent allang verlaten en wantrouwen dat het een lieve lust is… -DGZ-