Kaag mikt op hogere belastingen en langer doorwerken: ’Nodig om staatskas op orde te krijgen’

Source: Kaag mikt op hogere belastingen en langer doorwerken: ’Nodig om staatskas op orde te krijgen’ | Binnenland | Telegraaf.nl

“D66 zet in op langer werken na het pensioen, zegt de D66-voorvrouw. En op meer uren werken. Ook oppert ze hogere belastingen op vervuiling en op ‘geld dat niet met werken is verdiend.”

De laatste is een hele gevaarlijke (maar wel verwacht natuurlijk, zoals door ons hier al aangekondigd)… Onder het begrip “geld dat niet met werken is verdiend” vallen alle vormen van koerswinsten en waardevermeerdering van alle vermogensklassen: aandelen en andere waardepapieren, grondstoffen, onroerend goed, crypto’s, (staats)leningen/obligaties en rente op spaargeld.

Combineer “alles wat nodig is om de staatskas op orde te krijgen” met het voorstel om elke betaling groter dan 100 euro van particulieren onder de loep te nemen, en men krijgt een idee hoe strak de strop om de nek van de burger getrokken wordt… -DGZ-