Kaag vreest lange economische klap: ’Er dreigt grote instabiliteit’

Source: Kaag vreest lange economische klap: ’Er dreigt grote instabiliteit’ | Binnenland | Telegraaf.nl

“De schending van de soevereiniteit van Oekraïne, de invasie en nu de oorlogshandelingen door Rusland staan buiten kijf. Dáár is de oorlogsdaad begonnen.”̈

De vrouw van Pommetje Horlepiep weer. Ze doet net alsof ze van niets weet. De oorlogsdaad waar Kaag het over heeft, is slechts de terechte reactie van Poetin op de voortdurende westerse provocaties die al veel eerder in scene gezet zijn. Dáár begint het spel. Dáár wil het “vrije” westen niets van weten en dáár praten democraten niet graag over, en men wil ook beslist niet dat het volk daar achter komt. 

Overkoepelend betreft het steeds de bemoeienissen van de VS om West-Europa, en dan met name Duitsland, onder geen enkele voorwaarde aansluiting bij Rusland te laten vinden. Het maakt ze niet uit welke conflicten er kunstmatig gecreëerd worden, welke verwoestingen er op het Europese continent plaatsvinden en hoeveel mensen er moeten sterven. 

Deze Amerikaanse visie werd ook al vaker onderstreept door onder meer George Friedman van Stratfor, een van de adviserende organen in de VS. Duidelijker kan hij het niet uitdrukken: (De dood komt uit Amerika)…

“Verenigd zijn Duitsland en Rusland de enige macht die een bedreiging voor ons (de VS) vormt. Ons hoofddoel is er voor te zorgen dat die situatie nooit kan optreden.”

Wie dergelijke beweegredenen en feiten bewust achterwege laat, is bezig met hetze, het bewust verstrekken van onvolledige informatie, mensen op het verkeerde been te zetten, bedrog aan burgers oftewel de werkwijze van “democraten” via vooral hun propaganda-kanalen, zoals we die al tientallen jaren kennen… -DGZ-