Kamer: hogere barricade voor cash

Winkeliers moeten eerder hun klanten doorlichten als zij met een enorme som contant geld betalen. Zo’n cliëntenonderzoek is nu verplicht bij bedragen hoger dan 10.000 euro. De Tweede Kamer wil dat verlagen naar 5000 euro.

Source: Kamer: hogere barricade voor cash

„Mensen die te goeder trouw zijn vragen zich vast af waarom dit nodig is, maar helaas komen contante betalingen van grote bedragen vooral vaak voor bij criminelen.”

Wie zijn die criminelen, hoe hebben ze zich hier kunnen handhaven en waarom zijn ze nog niet verdreven c.q. geëlimineerd? Overheden willen en kunnen blijkbaar een van hun belangrijkste taken, de zorg voor de binnenlandse veiligheid, niet uitvoeren. En omdat ze dat niet kunnen en willen, worden aan miljoenen belastingbetalers verplichtingen en beperkingen opgelegd, en weer is een sturingsdoel bereikt. In onze ogen tonen dergelijke praktijken regelmatig aan dat het huidige regime vervangen moet worden door leiders die wél willen optreden en handelen in het belang van de eigen bevolking… -DGZ-