Kamervoorzitter: aanval van Turkse media onacceptabel

Het is onacceptabel dat Nederlandse Kamerleden met een Turkse achtergrond in Turkije als landverraders worden weggezet. Dat zegt Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

Source: Kamervoorzitter: aanval van Turkse media onacceptabel

Nestvervuiling tref je in de meest gedegenereerde samenlevingen het meest en vaakst aan. De natuurlijke orde kent dit niet. Hierin staat een volk geen beïnvloeding van buitenaf toe, worden grenzen streng bewaakt en beschermd, en geldt de gouden regel: eigen volk eerst. Het huidige socialisme en de daarop gebaseerde vorm van democratie zoals men die momenteel uitvoert, zijn de perfecte tegenpolen van die logische orde en daarmee te beschouwen als de oorzaken van de voortdurende en toenemende trend van vervuiling. Ook die trend is de laatste jaren een eigen leven gaan leiden, wordt als vanzelfsprekend beoordeeld en gezien als de enig juiste. Andere meningen en zienswijzen worden ook hier niet geaccepteerd en zelfs gecriminaliseerd en bestraft… -DGZ-