Kan Nederland 24 miljoen inwoners aan?

Demograaf Jan Latten maakt zich zorgen over de snelle bevolkingsgroei in Nederland en de daarmee gepaard gaande veranderingen. Ook dit jaar voorziet hij een toename van 100.000 inwoners, voor een groot deel veroorzaakt door immigratie. Kan onze samenleving dit aan, vraagt Latten zich af. Want de samenstelling van de bevolking verandert snel.

Source: Kan Nederland 24 miljoen inwoners aan?

Natuurlijk kan Nederland dat aan. Leefbaarheid en levenskwaliteit zijn volledig ondergeschikt gemaakt aan het stokpaardje “economische groei” en spelen geen enkele rol meer. Het beleid van de laatste tientallen jaren toont aan dat ze de bevolking ongeremd kunnen laten toenemen én het verder zullen toelaten en stimuleren als daardoor hun winst-doelstellingen (eerder) bereikt kunnen worden. Zoals eerder beweerd: ongeremde bevolkingsgroei en duidelijke overbevolking zijn onlosmakelijk verbonden met het op expansie gerichte monetaire systeem. Dat is de kapstok waaraan alles is opgehangen, en nog hangt hij aan de muur waar inmiddels wel al de nodige scheuren en barsten zichtbaar zijn. Vóór de tijd van ongebreidelde “groei” had men nog een realistisch oog voor meer natuurlijke maatschappelijke ontwikkelingen. Toen hadden we echter 1971 nog niet bereikt, het jaar waarin de bakens verzet werden en de wereld volledig anders geordend werd… -DGZ-