Kanada ist gefallen: Die einst freie Nation steht nun unter UN-Besatzung und globalistischer Kontrolle, und es gibt keinen Mechanismus mehr für eine friedliche Rückkehr zur Demokratie

Source: Kanada ist gefallen: Die einst freie Nation steht nun unter UN-Besatzung und globalistischer Kontrolle, und es gibt keinen Mechanismus mehr für eine friedliche Rückkehr zur Demokratie – uncut-news.ch

Via de mainstream-propaganda vernemen we niks. We moeten het dus gedeeltelijk hebben van andere kanalen. Eerder al constateerden we dat veel zaken om ons heen allang geen zuivere koffie meer zijn. Overal loeren de landverraders als wolven in schaapskleren. De politiek, de media, de bedrijventop, (centrale) banken. Overal zijn de volksvijanden geïnfiltreerd.

We houden er rekening mee dat dit artikel brokstukken waarheid bevat en er sprake is van steeds meer VN-bemoeienis als drijfveer voor globalistische anti-democratische en dus volksvijandige tendensen die de programmapunten van de WEF/VN-Agenda 2030 moeten bevleugelen en realiseren.. -DGZ-