Kavanaugh ingezworen: hooggerechtshof maakt ruk naar rechts

Brett Kavanaugh is een paar uur na de beslissende stemming van de senaat ingezworen als opperrechter. Dit gebeurde in een kleine ceremonie aan het hof. President Trump heeft verheugd gereageerd op de goedkeuring voor Kavanaugh. „Ik feliciteer de senaat met het goedkeuren van een fantastische kandidaat.”

Source: Kavanaugh ingezworen: hooggerechtshof maakt ruk naar rechts

“Met de komst van Kavanaugh is die zwevende stem vervangen door een consequente conservatief. Van Kavanaugh wordt niet verwacht dat hij pragmatisch zal stemmen, waardoor de koers van het hooggerechtshof een flinke ruk naar rechts zal maken.”

“Een flinke ruk naar rechts” staat gelijk aan weer een stap in de juiste richting… -DGZ-