Keer op keer faalde de staat. Nu weer met Anne Faber

Bron: De Nieuwe Realist –

“Ondanks dat er herhaaldelijk en indringend vanuit alle lagen van de maatschappij is gevraagd om aanpassingen van het systeem, is er geen enkel zicht op een herijking van prioriteiten. Het belang van de dader gaat nog steeds voor de veiligheid van de maatschappij.”

Indien men de maatschappij veilig wil maken, moeten eerst de alles overheersende en beheersende bestuurders verdwijnen. Uiteindelijk zijn zij het die er prat op gaan dat er ontzien en getolereerd wordt. Enerzijds is het een garantie voor heel wat gesubsidieerde werkgelegenheid, en anderzijds worden de gewenst effecten als het kweken van angst en onzekerheid bij de bevolking op het gewenste peil gehouden. Een soortgelijk fenomeen treffen we aan bij het “vraagstuk” over werkgelegenheid. Geef ze vooral niet teveel het gevoel van veiligheid (van bijvoorbeeld vaste banen). Het houdt de druk op de ketel, waardoor de bevolking gemakkelijker te manipuleren en te sturen is. Ook in dit opzicht zal er fundamenteel niets veranderen zolang we het met hen moeten uithouden. Vergeet u niet dat huidige “democraten” niets meer zijn dan goedbetaalde handlangers en uitvoerders van elders uitgestippeld beleid (zie “de mythen van de democratie”)… -DGZ-