Keert coronatoegangsbewijs wel of niet terug? Kabinet is verdeeld

Source: Keert coronatoegangsbewijs wel of niet terug? Kabinet is verdeeld | RTL Nieuws

Het is een oorlog van de globale elites tegen het volk. Eén van de wapens is het verspreide Corona-virus als de initiële sloopkogel. Het de laatste tijd in zwang gekomen begrip “degrowth“, wij noemden het al veel eerder afbraakbeleid, is in een fase gekomen waarin iedereen merkt dat er op meerdere terreinen door het regime schaarste gecreëerd wordt om de voorheen verklaarde alles bepalende economische groei, een halt toe te roepen.  

Samen met de gevolgen van de door het westen geprovoceerde oorlog in Europa als reactie op het stervende westerse geldsysteem, zal het in gang gezette afbraakbeleid voor de meeste mensen nog een koude douche gaan opleveren.

Zolang men het nodig acht, blijft het regime het corona-wapen als sloopkogel gebruiken en de bevolking opjagen. De samenleving wordt op elk denkbaar terrein ontwricht, en dat was ook steeds de bedoeling. We zien momenteel niets anders om ons heen dan “built back”-afbraak (of het ook “better” is, laten we maar in het midden. De landgrenzen bijvoorbeeld blijven onbewaakt). Ergo, het blijft niet zoals het is.

Overheden ontnemen de mensen op last van het regime elk perspectief. Een onzekere en onveilige toekomst is voorgeprogrammeerd en vandaar ook onze eerdere stelling dat het oude vertrouwde leren/studeren, werken, gezin stichten, geld opzij leggen, sparen voor je pensioen, huisje kopen en carrière maken in deze “built back-fase” op zijn minst “not done” is. Aan de zijlijn of ondergronds blijven, niet of zo min mogelijk investeren en participeren, zo min mogelijk uren draaien zolang huur- en zorgtoeslag nog binnenstromen, blijft de meest lucratieve benadering. Nogmaals: het is HUN systeem, het zijn HUN structuren die ZIJ wilden omdat ze passen in HUN geïnstalleerde kunstorde en niet die van het volk. We schoppen de bal terug naar de speelhelft van de vijand. Het is de primaire taak van landsbestuurders om te regeren in het belang van de eigen oorspronkelijke bevolking… -DGZ-