Keiharde extra bezuiniging op jeugdzorg, inkomensafhankelijke eigen bijdrage van 1500 euro

Source: Keiharde extra bezuiniging op jeugdzorg, inkomensafhankelijke eigen bijdrage van 1500 euro | Binnenland | Telegraaf.nl

De meest decadente en luxe randjes gaan er als eerste af. Het gezin was ooit één groot zorgcentrum, zowel voor de jeugd als ook voor de ouderen, totdat men vond dat beide ouders maar aan het werk moesten en de staat die peperdure zorgtaken ging overnemen. Via de voor die zorg noodzakelijke hogere belastingen, premies en heffingen werd iedereen geconfronteerd met een gestaag afnemend besteedbaar inkomen.

Van een tijd zonder enige jeugdzorg is men “gegroeid” naar een situatie waarin voor alles en iedereen wel een financieel potje ter beschikking stond. Dat was de tijd dat elk financieel gat gemakkelijk en onopvallend met het ander gedicht kon worden. Via HUN ongedekt geld was dat destijds goed mogelijk. Uiteindelijk verdween alles in het grote zwarte gat van de oplopende en nu niet meer terug te betalen staatsschulden die men, zoals altijd, ZONDER onze toestemmig en over onze ruggen creëerde. Bovendien liet men de socialistische ideologie het vernietigende werk uitvoeren: iedereen is verplicht solidair met iedereen en iedereen betaalt dus maar verplicht mee.  

Nu de laatste fase is aangebroken en de scheuren en barsten van HUN illusionaire en dus tijdelijke rijkdom boven komen drijven, raakt het steeds vaker uit met de pret en wordt de klok aan bepaalde fronten geleidelijk teruggedraaid. De tijden dat vrijwel iedereen met financieel strooigoed gekocht en omgekocht kon worden, lopen langzaam af. Het geklaag van met name mensen die zich niet realiseren dat er slechts sprake is van tijdelijke en dus afnemende welvaart, zal weer oorverdovend zijn.

Omdat de muur nu aan meerdere fronten in zicht is en u niet mag weten dat HUN niet duurzaam en dus eindigend geldsysteem de ware oorzaak van verder verval en verloedering is, doet het westen wat het altijd in een dergelijke situatie doet: het voeren van afleidend afbraakbeleid en het provoceren van oorlog tegen een voor dat doel opgebouwde “vijand”… -DGZ-