Keith Olbermann Calls For The Supreme Court To Be Dissolved

Source: Keith Olbermann Calls For The Supreme Court To Be Dissolved | ZeroHedge

Het enige dat er gebeurde is dat het Hooggerechtshof in de VS bepaalde dat wetgeving met betrekking tot abortus wordt overgelaten aan de afzonderlijke staten aldaar. 

“Incensed by the idea that a government body might actually rule against common leftist policy, the calls for violence and even (*gasp) insurrection have been rising.  Specifically, the left believes that intimidation or outright dissolution of the Supreme Court is justifiable.”

Alles dat tegen de linkse ideologie indruist of alleen maar het gevaar in zich bergt dat die ideologieën wel eens niet zo geaccepteerd worden geacht dan de irrealisten zich voorstelden, moet in hun ogen met alle geweld worden aangepakt

Uiteindelijk is het zo dat realisten zo’n 40-50 jaar ongewapend en weerloos alles over zich heen moesten laten gaan dat leidde tot de chaos die de “progressieven”, waartoe zo langzamerhand gevoelde 95% van de bevolking en de politiek kliek behoort, over hen uitstortte. De start van dat proces noemden we hier… en onder meer ook hier. Eén van de desastreuze gevolgen van dat proces onder meer hier.    

Hun “vooruitgang” wordt door ons als realisten “neergang en verloedering” genoemd, en dat hebben ze bereikt: één complexe oncontroleerbare bende die barst van de illegaliteit en criminaliteit die zelfs met het doel ontwrichten van de samenleving  bewust geïmporteerd, gestimuleerd en gepromoot wordt. Een beter voorbeeld van land- en volksverraad kunnen we niet verzinnen.

“Zo ging dat altijd in het verleden wanneer overheden de problemen niet meer de baas konden.

Onverwacht komt dit niet. Het zit als het ware ingebakken in de cycli die ons beheersen (schuldenbergen, oorlogen, grondstoffen, generatiekloof) en die op het hoogtepunt steeds omkeren. Aanvankelijk langzaam en onzichtbaar, daarna steeds sneller en dan met zichtbare en voelbare pijnlijke (financiële) gevolgen… -DGZ-