Kiezersbedrog via omwegen…

Niets gebeurt immers “toevallig” op de wereld…

Men kweekt massaal “afwijkers” – in tegenstelling tot de van oorsprong in eigen land geboren en getogen “aboriginals” – die beschermd, ontzien en bevoordeeld worden om ze in de komende tientallen jaren tot hun stemmers “op te voeden” zoals onder meer blijkt uit deze publicatie

LGBTQ+ Americans are projected to become one of the fastest growing voting blocs in the country, growing at a scale, scope, and speed that will see LGBTQ+ voters wield significantly increased influence over electoral outcomes…”

Dergelijke kunstgrepen zijn niet beperkt tot de VS, maar zijn overal geactiveerd waar het regime actief is, en dat is wereldwijd… 

Het is vanuit dat oogpunt niet verwonderlijk dat er ook en vooral in West -Europa massaal “afwijkers” in de samenleving gecreëerd en geïmplanteerd worden die nu al bevoordeeld en ontzien worden met de bedoeling ze later op de partijen te laten stemmen die hen de hand boven het hoofd hielden en beschermden. De werkwijze van pooiers dus…

De “aboriginals”, oftewel de hier uit Nederlandse (of elke willekeurige Europeaan) ouders en grootouders geboren en getogen Nederlander delft na verloop van tijd steeds vaker het onderspit. Volksvijandiger kun je het niet maken, dachten we zo. De al jaren aan de gang zijnde volksoorlog  in de vorm van voortdurende aanvallen op onze civilisatie behoren tot dat vernietigende proces.

Door steeds een beroep te doen op HUN op het eerste oog humaan LIJKENDE gelijkheids- en mensenrechten-ideologie en de onafscheidelijke en keer op keer in het spel gebrachte zieligheids- en opheffactoren, worden de oorspronkelijke bewoners uiteindelijk tot te verdrijven slaafse Indianen gedegenereerd. Kortom en nogmaals: geen vinger méér krom maken dan noodzakelijk in HUN wanorde… -DGZ-