Kijk naar de landkaart en het wordt duidelijk waartoe jarenlange westerse provocatie leidt…

Steeds dezelfde democratische raddraaiers. Veel Amerikanen hebben wel degelijk in de gaten met welke criminele middelen het westen/ de NAVO/ hun eigen regering voortdurend probeert West-Europa (met name Duitsland) geen aansluiting te laten vinden met Rusland. Een dergelijk Eurasiatisch machtsblok zou de doodsteek zijn voor de Amerikaanse hegemonie… -DGZ-