’Kinderen bewust vooruitgestuurd om daarna familie te laten overkomen’

Source: ’Kinderen bewust vooruitgestuurd om daarna familie te laten overkomen’ | Binnenland | Telegraaf.nl

Geen verrassing natuurlijk, iedereen weet dat. De voor de hand liggende conclusie is dus weer dat het een gewilde gang van zaken is. Daaruit volgt dan weer dat men geen arbeidsmigranten importeert, maar een leger dat in het kader van het gevoerde afbraakbeleid de westerse sociale orde moet ondermijnen. Het is immers al jarenlang oorlog. Geldregime tegen volksmassa…

De meest voor de hand liggende gevolgtrekking wordt meestal niet gezien of mag niet gezien worden. Wanneer iets gewild is, gebeurt dat ook. Is iets niet gewild, gebeurt het ook niet. Eenvoudiger kun je het de kinderen in het primair onderwijs niet bijbrengen.

Wil men de logische orde om zeep helpen en vervangen door de huidige kunstmatige, gebeurt dat. Wil men de macht van het volk stelen, gebeurt dat. Wil men een “crisis” die nodig is voor het installeren van wetgeving die jaren later tegen het volk kan worden ingezet, gebeurt dat. Wil men de oorlogsfase starten, dan gebeurt dat ook… We zijn er getuige van, u mag het alleen niet als zodanig kunnen herkennen en beoordelen, of kunnen herleiden tot het (geld)regime dat al die zaken “voor ons” via nationale regeringen aanstuurt…

Net zo simpel kun je kinderen uitleggen dat geld dat er niet is of niet eerder verdiend is, ook niet eeuwig kan worden uitgegeven zonder gevolgen voor de daarmee gefinancierde tijdelijke en dus eindigende welvaart … en aan dat einde wordt gewerkt …

Jaren durend, langzaam, stukje bij beetje, steeds valse voorwendsels gebruikend, gedoseerd strooiend met ongedekt geld als goedmakertje en slaapmuts voor het volk, begeleid door zwaar propaganda-geroffel en uiteindelijk dus onopvallend voor de massa wordt de koers zo ver mogelijk weg van de natuurlijke orde uitgezet en gevolgd… -DGZ-