Kinderombudsman: geef illegaal gezin tóch geld

Veel kinderen met een verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit leven in armoede omdat het gezin als geheel geen recht heeft op toeslagen, bijstand of opvang. Dat komt door de Koppelingswet. Om de situatie van die kinderen te verbeteren, is het zaak dat ze op papier worden ontkoppeld van ouders zonder verblijfsvergunning. Die oproep doen de Kinderombudsman en de jeugd- en kinderombudsmannen van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

Source: Kinderombudsman: geef gezin zonder vergunning toch geld

Om oneigenlijk gebruik of misbruik te voorkomen is er dus een Koppelingswet in het leven geroepen. Zodra blijkt dat de wet wordt uitgevoerd en toegepast, klaagt men daarover en stelt mevrouw de Kinderombudsman dat er maar weer ontkoppeld moet worden… -DGZ-