Klimaatspijbelaar heeft vrij spel

Scholieren in ons land hebben redelijk vrij spel om te spijbelen of te demonstreren voor een bepaald (goed) doel.

Source: Klimaatspijbelaar heeft vrij spel

Dat is de links-groene kliek die ons hiermee opzadelt. Zodra het in hun ogen een “goed” doel dient, worden alle mogelijkheden getest en de wettelijke kaders met goedkeuring en instemming van de desebetreffende instanties en overheden, die voornamelijk uit “progressieven” bestaan, getart en zelfs bewust overschreden. Dat kinderen en jongeren hierbij ingezet worden, past in hun beleid om al zo vroeg mogelijk te beginnen met indoctrinatie en beïnvloeding… -DGZ-