Klimaatstress gat in de markt

Klimaatstress blijkt een gat in de markt. Aanbieders van cursussen en workshops duiken op de groeiende groep Nederlanders die angstig zijn geraakt over klimaatverandering en iets willen doen aan die mentale worsteling.

Source: Klimaatstress gat in de markt

„Aan angst valt prima te verdienen.”

Hoe gekker je je laat maken, hoe meer geld het je kost. Belangrijker voor de richtingaanwijzers is echter de aansturing van het volk. Dat moet in het vooraf bepaalde hoekje gedrukt worden… -DGZ-