Koopkracht stelt teleur

De rooskleurige koopkrachtvoorspellingen zijn voor veel mensen uitgelopen op een teleurstelling.

Source: Koopkracht stelt teleur

“Ja, er is iets meer nettoloon, AOW of uitkering, maar de zorgpremie, energie en boodschappen zijn duurder.”

Dat is de trend die we al jaren kennen. Op het oog lijkt er sprake van een vooruitgang, later blijkt dat er weer de nodige extra heffingen, belastingen, premies en prijzen te zijn verhoogd. Men heeft telkens iets nodig om die lastenverzwaring te rechtvaardigen. Via klimaat, milieu, volksgezondheid, veiligheid en andere niet meetbare en voor de burger onmogelijk te controleren zaken kan men al jaren kiezen voor de op dat moment meest gunstige “oplossingen” die onder het brede publiek de minste weerstand oproepen… -DGZ-