Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan – INDEPEN

Source: Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan – INDEPEN

“Samen met emeritus-hoogleraar Guus Berkhout runt hij stichting Clintel, dat het ongehoorde verhaal over klimaatverandering (dat er geen sprake is van een klimaatcrisis) bekendheid probeert te geven.”

Wat velen niet voor mogelijk houden of zich niet willen realiseren is dat het regime/álle nationale regeringen crises, problemen, onevenwichtigheden, onrechtvaardigheden, criminaliteit, gevoelens van onbehagen bij de massa, twijfels, onveiligheid en angsten zelf creëren. Ze hebben ze nodig.

Alleen op deze manier kunnen ze als “reddende engel” optreden en ons hun illusionair bestaansrecht proberen aan te tonen, aansturen en maatregelen treffen die steeds de massa betreffen. De nagestreefde volkscontrole wordt steeds completer. De strop om de nek van de burger wordt steeds strakker aangetrokken.

Zoals eerder beweerd zouden de meesten die waarheid niet aankunnen, ze zouden het niet geloven en hun wereld waarin zij nog steeds heilig geloven, zou als een kaartenhuis in elkaar storten. Het is nou eenmaal één grote tactische show die ons in HUN theater wordt opgedist. In werkelijk álle opzichten… De minderheid die de realiteit wél onder ogen gezien heeft, met feiten en waarheden een regime probeert te bestrijden dat leeft van leugens en bedrog, begeeft zich daarom op dun ijs… 

De taak van de propaganda-kanalen is om de massa weg te leiden van de aangedragen feiten en voortdurend de tegenovergestelde volksvijandige regime-versie aan de man brengen, én alle anderen te negeren, niet uit te nodigen, niet of zo min mogelijk aan het woord te laten of ze het woord te ontnemen en te criminialiseren. De politiek vervolgt ze dan of maakt ze (mond)dood. Iedereen die de voorgeschreven marsroute niet volgt en teveel macht dreigt te krijgen, wordt “gefortuynd” of anderszins uitgeschakeld… -DGZ-