Kunstwereld krijgt code eerlijke praktijken

De kunstwereld heeft met een nieuwe code voor ’eerlijke’ praktijken (’Fair Practise’), die dinsdagavond werd gepresenteerd, meteen een handvat voor de nieuwe minister of eventueel staatssecretaris van Cultuur. De code is voor het ministerie een serieus uitgangspunt, aldus de scheidende bewindsvrouw, Jet Bussemaker. „Het geeft mijn opvolger de kans om er voor te zorgen dat nieuwe regelgeving of financiering goed aansluit op wat de code stelt.”

Bron: Kunstwereld krijgt code eerlijke praktijken

“Het is een „paraplu waaronder voor verschillenden sectoren regelingen en richtlijnen kunnen worden ontwikkeld, die daadwerkelijk bijdragen aan een verbetering van het verdienvermogen en de ontwikkelingsperspectieven voor werkenden in de culturele en creatieve sector”, aldus de initiatiefnemers.

Het is maar dat u weet dat ze waarschijnlijk zelf ook niet weten wat het betekent. Het klinkt in ieder geval gewichtig en je kunt er alle kanten mee uit, en dat jarenlang. Het doel is weer bereikt… -DGZ-