‘Land schreeuwt om leiding’

Source: ‘Land schreeuwt om leiding’ | Nieuws | Telegraaf.nl

Ook hier weer iemand die niet weet wat er aan de hand is. Na eerdere recente berichten over een kabinet dat met de rug naar de maatschappij staat, er kritiek is op het feit dat niks doen het nieuwe beleid is en weer een ander vraagt zich af waar het kabinet mee bezig is

De antwoorden op die vragen werden hier al veel eerder op een presenteerblaadje geserveerd…

Het is inderdaad maar moeilijk te bevatten dat onze eigen bestuurders allang niet meer het volksbelang dienen en díe onwetendheid als troef hebben de bestuurders in handen. Het misleide en geïndoctrineerde volk gelooft eerder de propaganda-leugens dan de feitelijke waarheden…

Enerzijds vertrouwen de mensen nog op de oude normen, waarden en het oorspronkelijke doel van een democratie, anderzijds gaat men graag met de links-progressieve en zelfs woke vermeende meerderheid mee, die in feite onopgemerkt, sluipend, verborgen en stukje bij beetje de oude vertrouwde orde vrijwel volledig vernietigd heeft. Het omverwerpen van die logische orde, die overigens geen vluchtelingen- of asielprobleem kent (“vreemdelingen” komen er gewoon niet in, grenzen worden gecontroleerd, er zijn twee geslachten, geen aanvallen op de bestaande orde en zuilen van onze civilisatie), leidt dan uiteindelijk tot de bedoelde chaos, onzekerheid en onveiligheid in een toenemend onleefbaar, complex en overbevolkt land waar steeds meer mensen wonen die hun regeringen niet meer vertrouwen en ongeloofwaardig achten.

Aansluiten bij die vermeende meerderheid is de gemakkelijkste en financieel vaak de voordeligste weg. Problemen en vervelende vragen van collega’s, de werkgever of de naaste familie worden zo omzeild en iedereen is gelukkig. Bij de minste vorm van kritiek wordt je tegenwoordig immers uitgemaakt voor wappie, extreem-rechts of zelfs nazi. Dat wil niemand horen. Uit zelfbescherming zwemmen ze dan maar met de stroom mee. Niet op de laatste plaats omdat in financieel opzicht dan niemand iets te klagen heeft.

Men kan en wil gewoon niet geloven dat bestuurders regeren in het belang van andere machtsblokken. In onze ogen zijn het daarom volks- en landverraders. Een journalist, columnist, medewerker of “deskundige” die het bovengenoemd beeld of soortgelijk zou durven schetsen, is de volgende dag ontslagen. Bovendien is het zo dat burgers die ongemakkelijke waarheid nooit zullen accepteren. Ze kunnen de waarheid niet aan, hun hele bekende wereld en wereldbeeld zouden onmiddellijk ineenstorten… -DGZ-