Leefbaarheid armste wijken holt achteruit

De leefbaarheid in wijken met veel sociale huurwoningen gaat hard achteruit. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Aedes, de koepel van woningcorporaties.

Source: Leefbaarheid armste wijken holt achteruit

Op deze manier zou de leefbaarheid in wijken met sociale huurwoningen niet achteruit hollen. Men creëert dus het probleem weer bewust zelf… -DGZ-