Leger op zoek naar extra mankracht om Russische dreiging: “Voorbereiden op escalatie”

Source: Leger op zoek naar extra mankracht om Russische dreiging: ’Voorbereiden op escalatie’ | Binnenland | Telegraaf.nl

“Zo zou het krijgsmachtdeel vacatures kunnen invullen en meer reservisten krijgen die hard nodig zijn om een oorlog met Rusland het hoofd te kunnen bieden.”

“…een oorlog met Rusland…” Eenmaal een blok of land tot “vijand” te hebben uitverkoren, geldt het nu nog de bevolking, media, de ambtenarij, en al die andere tot het regime behorende instanties en instellingen, stormrijp te beuken voor de komende andere tijden van oorlog, die in het teken staan van noodzakelijk geworden “hervormingen“.

Commentaren ten aanzien van de kunstmatig in het leven geroepen en dus vermeende Russische oorlogsdreiging zullen we nu vaker via westerse propaganda gaan vernemen, aangevuld met de meest bizarre massa-beïnvloedende berichten, verzinsels en vooral nonsens. Het volk moet immers op de speelhelft van de “eigen mensen” blijven die altijd “de goeden” zijn. Elk bericht dat betrekking heeft op Rusland is bedoeld om het land, de Russen, Poetin en het Russische leger in een kwaad daglicht te stellen. Dat is nu eenmaal het doel van oorlogspropaganda…

Het is de steeds terugkerende afleidende werkwijze van het westerse regime om hun eigen systemen en structuren, die bewust op falen zijn ingericht, via het provoceren van conflicten en oorlogen, de massa zand in de ogen te strooien. Men weet immers dat de optredende cycli niet op te houden zijn. Met name de 80- jaren en de imperialistische cyclus zijn momenteel actueel vanwege hun min of meer gelijktijdig naderende einde… 

Ze kennen allemaal een opgaande fase én een neergaande fase, waarin we ons nu al geruime tijd bevinden. Sinds de jaren 70 vorige eeuw toen “The Great Distortion” startte, is het centrale imperium (VS) met (West-)Europa in het kielzog, overgegaan in de financiële fase, die de actief welvaart producerende fase afloste. De kenmerken van die laatste fase: het installeren van een onnatuurlijke, onlogische kunstsamenleving die de aangeboren drijfveren diende te ondergraven, in combinatie met een financiële expansie die pas mogelijk werd nadat de gouddekking door Nixon in 1971 (tijdelijk) werd opgeheven. Het kapitalistische blok kon zich vanaf dat moment gaan toeleggen op bankieren, speculatie en andere NIET-PRODUCTIEVE activiteiten. De schijnwereld met nepgeldconstructies en illusionaire tijdelijke welvaart was geboren en gelijktijdig namen wanorde, overcompexiteit, neergang en verloedering verder toe…

Voor iedereen die het wil zien, is de eindfase met bijbehorende afbraakverschijnselen en de in gang gezette oorlogsfase al lange tijd duidelijk zichtbaar. De comfortabele jaren hebben we definitief achter de rug, en we kunnen ons opmaken voor, en voorbereiden op “mindere tijden”. Het mediale roeptoeteren is al begonnen… -DGZ-