Lerarensteun voor klimaatactie op initiatief van Greenpeace

Spijbelende klimaatleerlingen gaan vandaag opnieuw de straat op. Zij krijgen steun uit onverwachte hoek: honderden leraren. Die hebben zich onlangs verenigd in ’Teachers for Climate’ en ijveren voor groener onderwijs. Niet vreemd, want het docentencollectief is op initiatief van Greenpeace gestart.

Source: Lerarensteun voor klimaatactie op initiatief van Greenpeace

Geen wonder, het personeelsbestand in de educatieve sector is over het algemeen links-progressief gekleurd. Een bekennend lid van het conservatieve kamp overleeft daarin niet. Het huidige onderwijs zorgt voor de nieuwe “samenlevers” die liefst net zo gekleurd de maatschappij ingestuurd dienen te worden om van daaruit posities te gaan bekleden die op hun beurt de gewenste linkse trend moeten versterken. Zolang de fiat-geldstromen intact blijven en de salarissen en andere emolumenten nog betaald kunnen worden, een succesvolle strategie… -DGZ-