Leven we in de eindtijd of in een tijd waar snel een eind aan mag komen?

Als je in een gekkenhuis woont, dan is het heel moeilijk om een ander ervan te overtuigen dat jij niet gek bent, maar de leiding. Dat is zo ongeveer de situatie van een inwoner van ons land en het wor

Source: Leven we in de eindtijd of in een tijd waar snel een eind aan mag komen?

Komt overeen met onze stelling “Zij zijn knettergek, niet wij.” Voor velen die denken dat de meerderheid wel gelijk zal hebben, moeilijk te accepteren. Blijf de feiten en de praktijk in het oog houden en je ziet dat het hele bedrog- en indoctrinatieschema als een rode lijn door samenleving en politiek loopt. Al heel lang. Dat het links-socialistische politiek-mediale complex dat denkbeelden steeds intensiever in de samenleving pompt, verleidde ons eerder tot de conclusie dat deze zaken steeds verder op de spits gedreven zou gaat worden, hetgeen ook gebeurde. Bovendien beschouwen wij de huidige machthebbers als niet legitiem omdat ze langdurig op illegale wijze via mediale misleiding, afleiding, indoctrinatie en beïnvloeding van jongs af aan, het volk stelselmatig op het verkeerde been zet en zodoende dwingt om te functioneren in een kunstmatige samenlevingsvorm, waarvoor de noodzakelijke wetgeving in veel gevallen wordt voorbereid en voorgeschreven door “bevriende” adviesbureau’s en top-etage’s van banken en het bedrijfsleven. Vrijwel niemand heeft een idee hoe deze linkse trein gestopt kan worden. Van binnenuit onmogelijk. Het stootblok, in de vorm van de grenzen van het financiële groei-systeem, dat al deze links-groen-socialistische uitwassen mogelijk maakt, komt steeds nadrukkelijker in beeld. Vandaar dat wij regelmatig pleiten voor het droogleggen van de geldstromen naar de westerse democraten als uitvoerders. Actief kunnen wij daaraan niet meewerken, het gebeurt uiteindelijk vanzelf. Conservatieve realisten die achter de schermen actief zijn, gaan hier doorslaggevend worden. De huidige systemen en structuren die in feite in het leven geroepen en in stand gehouden zijn en worden door de heersende democratenkliek, zijn allemaal socialistisch van aard en moeten dwingend verdwijnen. Dit is voorwaarde om de mensheid naar een hoger plan te tillen. Wij realiseren ons dat een dergelijke overgang niet zonder slag of stoot kán plaatsvinden. Het socialisme moet uit de hoofden van de mensen gebeukt worden, linksom of rechtsom. De harde les moet er komen. Wanneer de natuurlijke (rechts)orde hersteld is, spelen democraten geen rol meer en zullen zij het veld moeten ruimen, vrijwillig of gedwongen… -DGZ-