Liegen en bedriegen (hoevaak hadden we die kop al?)…

Keer op keer en al tientallen jaren spelen democraten hun spelletjes met hun onderdanen in de oorlog tegen het volk. Nog steeds trappen de meeste mensen (behoudens enkele uitzonderingen) er in, en wíllen niet zien dat ze al die tijd in het kwadraat besodemieterd worden.

Sinds men de macht van het volk gestolen heeft, dwingt men alles en iedereen in het belang van het regime te functioneren. Daarvoor is het noodzakelijk om ware theaterstukken op te voeren in hun surrogaat-orde circustent om maar vooral geen sporen naar de ware aanstichters en hoeders van hun stervende systemen te leggen.

Die theaterstukken waarin, zoals we hier vaker vermeldden de mensen als geringde beren door de arena gesleurd worden, variëren van angst- onzekerheids – en onveiligheidsporno, via afbraakbeleid en oorlog, aanvallen op de natuurlijk orde en de westerse civilisatie en inzet van de media als zwaar propagandamiddel tot en met de via geldontwaarding en belastingverhogingen aangevangen herverdeling van geld en (gedeeltelijke) onteigening.

Het eind van die cyclus is nog niet bereikt. De volgende fase is de invoering van digitaal geld, en de later te verwachten afschaffing van contant geld. Mocht dat gebeuren c.q. mocht men het toelaten, is de afhankelijkheid van het regime bijna perfect. De verwachting is dan ook dat men eerst weer een crisis forceert die de mensen ertoe moet bewegen HUN nieuw digitaal geld te accepteren.

Niet vergeten dat het regime steeds uit is op oorlogen, crises, onevenwichtigheden en scheefgroei die hen de mogelijkheid biedt “maatregelen” te treffen en zodoende het volk steeds meer klem te zetten. Ook dat is nooit anders geweest… -DGZ-