Linkse ouders vluchten voor de natuurlijke orde…

Dat is in feite de juiste marsrichting: de woke minderheid past zich aan of vertrekt maar…

Tot en met vandaag eist men echter, ook en vooral in West-Europa, van de oorspronkelijke bevolking om zich aan te passen aan de nieuwe moderne woke en/of (binnenkomende) minderheden, ze te bevoordelen en ze hooguit met fluwelen handschoenen aan te pakken…

Deze criminele volksvijandige praktijken passen ook weer… maar dan alleen in HUN surrogaat-orde, die nooit op kan tegen een logische orde en die daarom al heel wat jaren onder vuur ligt.

We eindigen daarom ons epistel met de christelijke spreuk: als het jullie in ONS land niet bevalt, staat het jullie vrij om ONS (uitdrukkelijk niet jullie) land te verlaten. Dit geldt dan ook en vooral voor al die bestuurders en collaborerende “medeburgers” die op welke wijze dan ook aanhanger zijn van de huidige volksvijandige orde, of daaraan al of niet vrijwillig meewerken… -DGZ-