Look at what they’re doing with their own people…

De meesten hebben nog niet eens in de gaten dat ze langdurig besodemieterd en bedrogen worden, en juichen nog met hun eigen volksvijanden mee. 

Eerst dient alles en iederen in het belang van HUN geldsysteem te functioneren. Nu dat nagenoeg op is, spant men alles en iedereen voor het oorlogskarretje en wordt de tijdelijke illusionaire welvaartsfase afgebroken… -DGZ-